GroeiSprong
 

Organisatie

Groeisprong partners.png

Opdrachtgevers: Gemeente Haarlemmermeer & Rabobank regio Schiphol

" Een gezonde leer- en werkomgeving met positieve impact, nu en in de toekomst. "

De opdrachtgevers zetten zich gezamenlijk in voor de 'duurzame en gezonde leeromgeving van de toekomst'. Het doel van GroeiSprong Haarlemmermeer is om samen met een afvaardiging van scholen (en leerlingen) uit de omgeving te bepalen hoe de 'de duurzame en gezonde leeromgeving van de toekomst' eruitziet en wat ervoor nodig is om dit te realiseren.  

Organisatie: Outside inc.

Outside Inc. helpt organisaties innovatie te versnellen en positieve impact te maken door vernieuwers perspectief te geven. Dit doen we door intrapreneurs binnen organisaties rondom Sustainable Development Goals (maatschappelijke uitdagingen) te verbinden met ondernemers van buiten.