Nieuws

 
 Gesprekken tussen ondernemers en leerlingen uit groep 8 van Montessorischool Floriande

Gesprekken tussen ondernemers en leerlingen uit groep 8 van Montessorischool Floriande

Terugblik Startdag ondernemers 4 juli - Floriande midden

Op woensdag 4 juli kwamen de 11 ondernemers van het GroeiSprong programma bij elkaar op Montessorischool Floriande voor de Startdag. Niet in een creatieve workshop-ruimte, maar in een klaslokaal. Een klaslokaal dat niet meer wordt gebruikt door de school zelf omdat het binnenklimaat te slecht is om les in te geven en krijgen. Een goed voorbeeld van de uitdagingen waaraan de ondernemers in dit programma werken. 

Deze dag was een belangrijke stap voor de ondernemers om inzicht te krijgen in de belevingswereld van gebruikers (leraren en leerlingen) van de schoolgebouwen. Dat inzicht kregen ze door gesprekken met leerlingen en leerkrachten en door met methodes als de ‘’Empahty Map’’ en ‘’Waarde Propositie Canvas’’ te werken. De output van deze sessies dient als basis voor de voorstellen die ondernemers ontwikkelen voor de ontwikkel & testfase. 

In deze fase (periode jul. - sept.) gaan ondernemers hun oplossingen verder ontwikkelen en testen op scholen met leraren en leerlingen. Daarin worden zo veel mogelijk verbindingen gemaakt met onderwijsmodules van de deelnemende scholen zodat de ondernemers hun oplossingen direct kunnen valideren met eindgebruikers. 

Begin september komen de ondernemers weer samen om hun voorstellen aan elkaar te pitchen en eventuele samenwerkingskansen te verkennen. Op de Dag van de Duurzaamheid (10 otkober) presenteren ondernemers samen met de scholen de resultaten van de test & ontwikkelfase. 


Visual_GroeiSprong_25april.jpg

Terugblik kick-off 25 april - Pharos gebouw

Woensdag 25 april was de kick-off van het GroeiSprong programma voor gezonde en duurzame leeromgevingen in Haarlemmermeer. Onder de aanwezige waren de Gemeente HaarlemmermeerRabobank Regio Schiphol, schooldirecteuren, bestuurders en ondernemers. De bijeenkomst was een groot succes door de hoge mate van betrokkenheid die iedereen toonde!

We begonnen de bijeenkomst met een korte uiteenzetting over het doel en ontwerp van het programma. Hierbij werd door de Gemeente en de Rabobank benadrukt dat kinderen onze grootste kapitaal zijn en dit programma uiteindelijk echt bedoeld is om onze kinderen een duurzame en gezonde toekomst te kunnen geven.

Vervolgens zijn alle partijen met elkaar in gesprek gegaan over de belangrijkste barrières die zij tegenkwamen in hun eigen werk voor het creëren van een toekomstbestendig schoolgebouw. Na het bespreken van de belangrijkste barrières is de focus vooral verlegd naar de vele mogelijkheden en kansen er nog liggen om dit juist wel te creëren. Tijdens deze gesprekken zijn de eerste stappen richting samenwerkingen al gelegd!