Regenwaterplan

Met het Regenwaterplan bieden we woningen, gebouwen en scholen advies over regenwater dat op dak en terras of plein voor overlast zorgt bij gemiddelde en zwaardere buien zoals deze tegenwoordig steeds regelmatiger vallen. Aan de hand van onderzoek naar bodemgesteldheid, locatie, omgeving, kaarten en regenmodellen bepalen we hoeveel water er rond het gebouw kan worden opgevangen, geborgen, gebruikt en eventueel in een laatste fase afgevoerd. Met deze gegevens bepalen we de grootte van regenwaterbuffers, wadi’s of ondergrondse tanks, waarbij we streven naar volledige afkoppeling van het gebouw van het riool of het regenwaterriool. Tevens implementeren we de gegevens letterlijk in een ontwerp voor de buitenruimte, en waar nodig een aanvulling op de bestaande installatie.

Marieke Den Nijs