SunMotion Solar

De afgelopen jaren lag de focus van de zonne-energieindustrie vooral op het efficiënter maken van zonnepanelen, de komende jaren zal het steeds meer gaan over wat je met zonnecellen kunt doen. In technische termen spreken we dan over BIPV-producten. BIPV staat voor Building Integrated PhotoVoltaics, dit zijn bouwonderdelen waarin zonnecellen zijn geïntegreerd (denk bijvoorbeeld aan het zonne-energie opwekkende fietspad of de zonnepaneel-dakpannen van Tesla).

SunMotion is een startup, een jaar geleden ontstaan uit een afstudeeronderzoek aan de TU Delft. SunMotion focust zich op het integreren van zonnecellen in een zonwering systeem, de meest logische plek om zon op te vangen. Voor zonnecellen is direct zonlicht noodzakelijk en voor diffuus daglicht is het essentieel om dit directe zonlicht juist te vermijden. Door het combineren van deze twee functies ‘zonne-energie opwekking’ en ‘zonwering’, is het systeem een multifunctioneel bouwonderdeel geworden en vervangt daardoor de kosten van twee systemen voor één systeem. 

Via de website www.sunmotion.nl is het eerste ontwerp te zien. Een tweede ontwerp waar we nu mee bezig zijn, betreft een 'schaduwdoek' met daarop zonnecellen: zonnewering én -opwekking.

Marieke Den Nijs