Energiescan voor scholen

 De Nederlandse omgevingsdiensten hebben in 2017 aangekondigd extra toe te gaan zien op naleving van de Wet milieubeheer bij schoolgebouwen. De Rijksoverheid biedt scholen financiĆ«le ondersteuning bij advisering over verduurzaming van de gebouwen. Stichting Energieke Regio heeft daarom een project opgezet om schoolgebouwen te toetsen aan deze wet en om waar gewenst te adviseren over verdere verduurzaming. Wij hebben e.e.a. uitgewerkt in een pro forma offerte. Deze offerte kan per gemeente of per school op maat gemaakt worden.

Om de gewenste verduurzaming te realiseren, adviseren wij een aanpak die niet alleen een helder inzicht geeft in de huidige energieverbruiken van de school, maar ook een lijst met concrete energiebesparingsmogelijkheden. 

Wij stellen voor het project te verdelen in twee stappen. Op deze manier zorgen we ervoor dat voor alle deelnemende scholen op zijn minst inzicht verkregen wordt in de voornaamste kansen om energie te besparen. Daarna kan voor scholen met een grote besparingspotentie aanvullend onderzoek worden verricht naar aantrekkelijke lange termijn verduurzaming, als de te verwachten toekomstige gebruiksperiode dat rechtvaardigt. Optioneel kan tussen deze twee stappen in de meerjarenonderhoudplanning (MJOP) geanalyseerd worden. 

In ons voorstel wordt in de eerste stap geĆÆnventariseerd of de energiebesparende maatregelen zoals deze staan vermeld op de Erkende Maatregelenlijst voor Onderwijs gebouwen zijn toegepast en een mogelijkheid voor energetische verbetering bieden. Hiermee kan de school tevens zien of men voldoet aan de energiebesparingseisen uit de Wet milieubeheer, die gelden voor gebouwen met een jaarverbruik boven 50.000 kWh elektra en/of 25.000 m3 aardgas. 

In de optionele tweede stap wordt een uitgebreider onderzoek uitgevoerd, dat zich niet alleen richt op de energiebesparingsmogelijkheden maar ook op het binnenklimaat. Men kan over het al dan niet uitvoeren van de tweede stap beslissen nadat de eerste stap doorlopen is.

Marieke Den Nijs