GroeiSprong

GroeiSprong

LEREN en INNOVEREN IN GEBOUWEN VOL ENERGIE

Duurzaamheid en gezondheid zijn urgente thema's en horen bij de identiteit en de maatschappelijke opdracht van scholen.

Het GroeiSprong programma in Haarlemmermeer brengt uitdagingen en oplossingen bij elkaar!

Benieuwd naar de uitdagingen en oplossingen? Meld je dan alvast aan voor de innovatiemarkt 10 oktober.

aaron-burden-73461.jpg
 
 

Groeien naar een duurzame en gezonde leeromgeving...

Goed onderwijs begint bij goede leerkrachten en een gezonde leeromgeving. Aan die gezonde leeromgeving ontbreekt het in veel onderwijsgebouwen helaas, daarnaast is het energieverbruik vaak erg hoog.

Het GroeiSprong programma brengt oplossingen voor een gezonde en duurzame werk- en leeromgeving een stap dichterbij in multifunctionele accommodaties in de omgeving Haarlemmermeer.

 
 
 
 

Situatie & Uitdagingen gebouwen

Situatie

  • Met veel verschillende (type) gebruikers is het lastig gebruik van ruimtes te coördineren

  • Gebruikers van gebouwen hebben weinig zicht op energiegebruik

  • Gebruikers van gebouwen zijn zich weinig bewust van hun invloed op het binnenklimaat

  • De technische staat van de gebouwen is goed, maar beheer is complex (veel gedeelde ruimtes) en veel mechanische installaties

  • Hoog energie (elektra, gas en water) gebruik

Uitdagingen

  • Inzicht bieden aan gebruikers in de relatie tussen gedrag en energieverbruik en/of het binnenklimaat

  • Een gezond binnenklimaat in klassen op de zon tijdens zomermaanden (ventilatie en zonwering)

  • Slim gebruik van (gemeenschappelijke) ruimtes in het gebouw

  • Slim gebruik van verlichting en verwarming in het gebouw

 

2 GEBOUWEN

Aan het GroeiSprong programma doen twee gebouwen met verschillende gebruikers mee. Deze twee gebouwen zijn de testlocaties voor de deelnemende ondernemers. Aan het GroeiSprong programma doen volgende twee Brede Scholen mee:

Floriande Midden

Midden.png

Locatie: Hoofddorp

Betrokken gebruikers: Montessori Floriande, CBS De Optimist & Kinderopvang Haarlemmermeer

 

Community school In de breedte

Locatie: Hoofddorp

Betrokken gebruikers: Klavertje-vier &

CBS Brandaris

 

Programma

Fase 1: aanmelding oplossingen  [afgerond]

Op woensdag 20 juni nodigen we ondernemers uit om inzicht te krijgen in de vraagstukken die spelen bij de deelnemende gebouwen. Na een rondleiding door In de Breedte is er gelegenheid om vragen door te spreken. 

Tot dinsdag 26 juni 12:00 kunnen zowel vroege fase ideeën als implementeerbare business concepten zich aanmelden. Uit de aanmeldingen selecteert 27 juni een jury bestaande uit bestuurders, directeuren, leraren, leerlingen en experts 10 veelbelovende concepten.

De ideeën die doorgaan naar de Bootcamp dagen worden geselecteerd aan de hand van de volgende criteria:

·       Impact: mate waarin het idee bijdraagt aan een verbetering van de leeromgeving

·       Innovatief: mate waarin het idee vernieuwend is in de markt

·       Relevantie: mate waarin het idee aansluit bij de onderwijs context van het gebouw

Fase 2: selectie & ontwikkeling [afgerond]

Tijdens deze fase worden de 10 ondernemers begeleid om hun concept een stap verder te brengen. De specifieke deelnemende gebouwen zijn toegankelijk om concepten te testen en voor validatie met gebruikers. Begeleiding kregen ondernemers in de vorm een startdag voor ondernemers op woensdag 4 juli in Haarlemmermeer.

Fase 3: bekendmaking ‘blueprint’ en presentatie resultaten

De deelnemende ondernemers en leerlingen presenteren op de Dag van de Duurzaamheid, 10 oktober, de resultaten van de tests die ze met hun oplossingen hebben gedaan in de gebouwen. Daarnaast wordt een ‘bleuprint’ van de oplossingen gepresenteerd aan de gemeente, de Rabobank en mensen uit het onderwijs in Haarlemmermeer. Ook benieuwd naar de resultaten? Meld je dan aan via deze link!

 
 

Visual recording van de kick-off